Estás a desexar levarte

unha Esmorga á boca…

aquí poñémoscho doado.

A nosa tenda